Produktfunktioner

De seneste FIT skalaer og algoritmer

 • Inkluderer alle PCOMS skalaer (ORS og SRS)
 • Mulighed for at udfylde skalaer under sessioner, eller at sende skalaer til udfyldelse online for parallelbedømmere
 • Analyse af klientfremskridt i realtid
 • Adgang til de seneste SAMSHA godkendte algoritmer
 • Graf over forventet behandlingsudkomme for hver klient, baseret på demografiske og diagnostiske data
 • Mulighed for tilføjelse af ekstra skalaer eller måleinstrumenter

Detaljerede analytiske værktøjer og rapporter

 • Interaktive grafer giver hurtigt overblik over klientfremskridt i behandlingen
 • Hurtig identificering af sager med risiko for frafald eller negativt udkomme
 • Sammenligning af feedback fra familiemedlemmer og andre parallelbedømmere
 • Rapporter for behandlingsresultater på klient-, behandler- og indsatsniveau
 • Adgang for ledere til data og rapporter på behandler-, indsats-, og organisationsniveau

Tekniske funktioner og integration

 • Fungerer på iPads, Tablets, PC og Mac
 • Mange sprog tilgængelige for administrator
  18 sprogmuligheder for skalaer
 • Fuldt udviklet OpenFIT API for IT administratorer
 • Single sign-on (OAuth 2.0 & SAML)

Forbedret datasikkerhed og setup

 • Adgang på flere niveauer for behandlere, supervisorer, ledere og administratorer
 • Skabt til at opfylde kommende krav til sikker dataopbevaring og ejerskab, inkl. HIPAA og GDPR
 • Mulighed for at importere data fra adskillige systemer inkl. Andre FIT/PCOMS systemer