Begynd at bruge OpenFIT #

Velkommen til OpenFIT!

OpenFIT er en webbaseret app til implementeringen af Feedback Informed Treatment (FIT), der giver mulighed for at følge klienters udvikling og resultater opnået gennem behandlingsforløb.

OpenFIT gør det muligt at indsamle ORS og SRS data, og giver dig adgang til grafer over aktuelle og forventede behandlingsresultater.

Data fra ORS og SRS skalaerne vises i realtid i OpenFIT, så du kan tilpasse behandlingsindsatsen. Dette giver dig et visuelt grundlag for samtaler med klienter omkring deres feedback og udvikling.

OpenFIT rapport-værktøjerne støtter ledere og administratorers adgang til data og rapporter over resultaterne af indsatser.

Tilf?j din f?rste klient og sag #

Tilføj din første klient og sag

For at starte med at indsamle feedback fra dine klienter, skal du først oprette din Klient I OpenFIT, så du kan tilføje deres feedback til hver Session eller Møde, og følge deres udvikling over tid.

Klientens feedback fra hver session bliver derved opsamlet som del af klientens behandlingsepisode eller sag.

Her forklarer vi hvordan du tilføjer en individuel sag, og i andre sektioner ser vi på, hvordan du kan oprette par, familie og gruppe-sager.

For at tilføje en ny sag, klik på Tilføj Sag på din Sags og Klientliste:

Dette vil bringe dig til Ny Sag vinduet, hvor du kan tilføje en klient og deres information til sagen/behandlingsepisoden.

 

Herunder kan du se de informationer du bliver bedt om på Ny Sag skærmen:

Sagsnummer

Sagsnummeret er den første information du tilføjer, og det er referencenummeret tildelt Sagen af dit center. Som regel kan du finde en klients sagsnummer på den dokumentation du har adgang til i dit center eller jeres klientdatabase.

 

Type

Så vælger du Sagstype. Du har fire valgmuligheder, Individuel, Par, Familie eller Gruppe. Det er vigtigt at du vælger den rette sagstype, da det vil påvirke hvilke muligheder du har senere I processen.

 

Start Dato

Startdatoen er automatisk sat til dags dato. Klik på kalenderikonet til højre for datoen, hvis du vil ændre startdatoen.

 

Status

Vælg Sags Status. Dette er automatisk sat til ‘Åben’.

Når du afslutter en sag eller behandlingsepisode, kan du vælge ‘Lukket – Planlagt’ hvis behandlingen afsluttedes efter aftale mellem behandler og klient, eller ‘Lukket – Uplanlagt’ for sager som afsluttes fordi klienten/klienterne ikke ankom til deres aftalte møder.

 

Noter

 

Her kan du tilføje noter der er relevante for behandlingsepisoden eller som beskriver den.

 

Tags

 

Vælg et Tag fra drop-down menuen. Tags er kategorier som er relevante for sagen. De kan f.eks. bruges til at tilføje sagen til et bestemt behandlingscenter eller tilbud – f.eks. “Misbrugsteam”. Ved at bruge tags kan du filtrere sager og klienter på Sags og Klientlisten, og bestemme hvilke klientgrupper der skal inkluderes i statistiske rapporter.

 

Hvis drop-down menuen ikke indeholder det Tag du skal bruge, kan du bede din OpenFIT administrator om at skabe flere Tags. Når du er færdig på denne skærm, trykker du Næste for at gå videre til Tilføj Klienter skærmen.

 

TILFØJ EN KLIENT TIL SAGEN

Nu hvor du har oprettet en ny sag, er næste trin at tilføje en klient til sagen.

TRIN FOR TRIN VEJLEDNING

For at oprette en ny klient, klik på + symbolet under ‘Ny Klient’ . Ellers kan du bruge søgefeltet til at finde og tilføje en Allerede Oprettet Klient.

TILFØJ EN NY KLIENT

Klik på + symbolet under Ny Klient knappen for at oprette en ny klient.

Klientnummer

Som når du først opretter en sag, skal du opgive et Klientnummer. Det er identifikationsnummeret på din klient I dit center – ofte bruges klientens CPR nummer. Du kan finde det på dokumentationen I jeres center eller database. Du kan også bruge sagsnummeret, hvis det er en individuel sag.

Det er vigtigt at tilføje et klientnummer her, fordi det gør det nemmere på et senere tidspunkt at linke klientens feedback skemaer til de klientnoter du allerede har for klienten. Hvis du har et simpelt dataopbevaringssystem hvor sager og klienter er ensbetydende, kan du bruge samme nummer som sagsnummeret.

 

Hvis du ikke har et klientnummer, anbefaler vi at du skaber et simpelt nummer indeholdende klientens initialer og den dato klienten blev tilføjet til sagen.

For- og efternavn

 

Input klientens for- og efternavn. Hvis du foretrækker det, kan du skrive “Anonym” og bruge Klientnummeret som reference til at identificere Klienten i din/dit centers database.

 

Fødselsdato

 

Fødselsdatoen bruges til at identificere den rigtige version af ORS og SRS skemaerne, og til at beregne logaritmerne for forventningskurverne senere I forløbet. NB: Hvis du vælger at holde dine klienter anonyme, er det vigtigt at vælge en fødselsdato som passer til klientens alder, således at rapporter som senere bliver genereret er baseret på korrekte demografiske data.

 

Tags

 

Tags er ord der er associeret med en Sag eller behandlingsepisode. De kan bruges til at identificere bestemte tilbud eller indsatser, f.eks. “Familiebehandling”, eller til bestemte centre, f.eks. “Flyverteamet”. De kan bruges til at filtrere Sager og Klienter på Sags og Klientlisten, og også til at generere rapporter over bestemte tilbud, indsatser, teams og centre.

 

For at tilføje et Tag, vælg det fra drop-down menuen. Hvis menuen ikke indeholder det tag du har brug for, kan du bede din administrator om at oprette nye tags.

 

Hvis du ikke skal tilføje en Parallelbedømmer, eller en anden behandler, kan du trykke Gem og Afslut for at vende tilbage til Sags og Klientlisten.

Du kan nu bruge Quick Survey knappen til at tilføje et ORS eller SRS skema til sagen.

 

 

Indsaml dine f?rste ORS scores #

Indsaml dine første ORS scores

Når du har oprettet en sag og tilføjet klienter, kan de ses på Klient og Sagslisten.

Klik på Quick survey knappen under overskriften Sags og Klientliste for at tilføje et ORS skema – se nedenfor. Datoen er automatisk sat til dags dato, og skal ændres manuelt (tryk View Surveys, og derefer Ny Survey) hvis det ikke er tilfældet.

 

 

Her kan du vælge hvilket skema du vil bruge

 

Vælg ORS skemaet. Du vil nu se skærmbilledet nedenfor.

 

Visning: Øverst på skema skærmen kan du se datoen og navnet på skemaet. Herunder er instruktionerne til klienten. Du kan vælge om disse instruktioner skal være synlige. Hvis du ønsker at skjule instruktionerne, kan du klikke på informationsikonet (i).

Hvis du vil springe skemaet over, kan du trykke på Spring Over.

Udfyldning af skemaet: Giv enheden (tablet, computer, eller smartphone) til klienten og forklar instruktionerne:

Når du ser tilbage på sidste uge (inklusiv i dag), skal du vurdere, hvordan du har haft det på følgende områder af dit liv. En markering til venstre for midten markerer, at du har haft det dårligt, mens en markering til højre for midten markerer, at du har haft det godt.

 

Klienten kan også selv læse instruktionerne.

Bed klienten om at indtaste deres scores når de er klar.

Hvis klienten er tilfreds med deres indtastning, kan de klikke Enter Score. Hvis ikke kan de vælge at fortryde og begynde forfra.

Skærmen vil være som nedenfor:

 

Klienten kan se deres scores på en graf.

Hvis de vil ændre deres scores kan de trykke på Gentag knappen. Når de er tilfredse med deres indtastning, kan de klikke Gem og Næste.

 

Du vil nu se et skærmbillede med titlen Sessioner og Feedback som vist nedenfor.

 

Her har du flere valgmuligheder I forhold til at se klientens feedback.

Hvis klienten er tilknyttet en Sag eller har en parallelbedømmer kan du vælge at se disse ved at klikke på de relevante tabs.

Klient Visning  viser kun klientens scores.

Samlet Visning Viser scores fra parallelbedømmere.

Kombineret Visning viser scores for klienten og andre klienter tilknyttet sagen, f.eks. Andre gruppe- eller familiemedlemmer.

Hvis du ønsker at se detaljer fra sessionen, kan du vælge Session som vist ovenfor.

Når du klikker her vil du se en skærm som nedenfor.

 

For at vende tilbage og se klientens feedback, klik på ‘Klient Feedback’

Læs mere om klientens scores i næste kapitel af brugervejledningen, Se Nærmere på din Klients Feedback’.

 

Indsaml dine f?rste SRS scores #

Indsamling af Feedback på Sessionen

Trin for Trin Vejledning

Når du har tilføjet din klient- og sagsinformationer vil du kunne se dem på din Sags og Klientliste.

For at tilføje et skema, klik på Quick Survey under overskriften Sags og Klientliste, eller klik View Surveys og Ny Session, hvis du vil tilføje scores fra en anden end dags dato.

 

Når klienten har udfyldt skemaet, kan de trykke på Næste for at se deres score på grafen.

 

Nu kan du og din klient se og diskutere scoren, og de kan vælge at gentage og udfylde igen hvis de ikke er tilfredse med deres første indtastning.

Hvis de er tilfredse med deres score, kan de vælge Næste for at vende tilbage til ‘Vælg Bedømmer’ hvis der er flere klienter tilknyttet til Sagen. Processen gentages indtil alle klienter I Sagen har udfyldt SRS skemaet. Hvis der er klienter I Sagen som ikke er tilstede, kan du springe deres skema over og gå videre til den næste klient.

Når SRS scoren er udfyldt vender systemet tilbage til ‘Sessioner og Feedback’ skærmen og SRS scoren for den nærværende session kan ses.

Hvis du ønsker at vende tilbage til feedback skærmen, kan du klikke på Klient Feedback. Næste afsnit I brugervejledningen forklarer hvordan du kan se nærmere på dine klienters feedback.

Se n?rmere p? din klients feedback #

Se nærmere på din klients feedback

Nu hvor du har indsamlet dine første ORS/SRS scores, kan du se nærmere på din klients feedback.

Klik på ‘Klient Feedback’ knappen som set nedenfor.

Du kan nu se en række grafer som viser din klients scores. Hvis du bevæger dig længere ned, kan du se klientens underordnede scores.

Du kan se et eksempel på de underordnede scores på billedet nedenfor.

 

Når du ser nærmere på din klients feedback I graferne, er det værd at fokusere på områder hvor klienten har scoret lavt. I eksemplet ovenfor, scorede klienten den terapeutiske relation lavere end andre områder. Det er en god ide at spørge nærmere ind til det. Se FIT manualerne for at få mere vejledning omkring disse samtaler.

Navigation p? Hjem sk?rmen #

Hjem Skærmen Menuer og Lister

Hjemmeskærmen er dit udgangspunkt når du logger in på OpenFIT. Her finder du menuer som giver dig adgang til forskellige funktioner i OpenFIT. Den giver også mulighed for hurtigt og nemt at tilgå din liste over sager og klienter, og tjekke deres status.

Hjem skærmen har 3 sektioner som hver giver adgang til forskellige funktioner i OpenFIT:

1. Side Menu

Sidemenuen har de følgende muligheder:

Hjem: Klik her for at vende tilbage til hjemmeskærmen fra alle de andre skærme.

Rapporter: Giver adgang til OpenFITs rapport funktoner (se kapitlet om rapporter I brugermanualen for mere information).

Importer Data: Du kan importere data fra andre systemer til OpenFIT med denne funktion.

2. Options

Options giver mulighed for at:

Vælge Sprog: Du kan skifte sprog, og logge ud af systemet fra denne menu.

Lås Skærm: Denne knap lader dig skjule dit skærmbillede uden at logge ud af systemet.

Chat med os: Her kan du sende en chat besked eller email til vores support team

Brugervejledning: Herfra kan du tilgå OpenFIT brugervejledningen på vores hjemmeside

Log ud: Klik her for at logge ud af OpenFIT

Mine Sager/Center Sager: Denne mulighed for at se alle sager i et center er kun tilgængelig for ledere og supervisorer.

3. Sags og Klientliste

Dette er en liste over sager vist på hjemmeskærmen. Her kan du Tilføje Sager, Se Sager, Filtrere hvilke sager du ser, søge efter sager og ændre eller slette sager. Du kan lære mere herom I kapitlet om Sags og Klientlisten.

 

Sags og Klientlisten #

Sags og Klientlisten

Sags og Klientlisten er opdelt i 2:

 

1.Top Menuen: Denne menu giver adgang til flere funktioner, bl.a. at Tilføje en Sag og ændre hvad der vises på Sagslisten.

 

2.Sagslisten: Denne sektion er en liste over alle dine sager. For administratorer og ledere vises alle sager I det center, de er ansvarlige for.

Hver søjle har en overskrift som beskriver dens indhold.

 

1.Top Menu

Topmenuen på Sags og Klientlisten lader dig udføre de følgende funktioner:

 

  • Tilføj Sag – Her kan du oprette en ny sag, og tilføje klienter og parallelbedømmere.

 

  1. Tags – Her kan du filtrere de sager du ser på listen, ved brug af Tags. De fleste centre skaber Tags for at kategorisere Sager I forhold til diagnoser, eller de tilbud eller teams klienterne er tilknyttet. Hvis dit center har oprettet tags vil du kunne se dem her, og kan vælge et eller flere tags til at filtrere de sager der vises på Sags og Klientlisten. Se Tags kapitlet I OpenFIT Administrator Guiden for at lære mere om hvordan tags kan oprettes og bruges.
  2. Søgefelt – Du kan bruge søgefeltet for nemmere og hurtigere at finde Sager og Klienter.
  3. Columns: Denne knap lader dig vælge hvilke søjler du vil se på Sags og Klientlisten.

2. Sagslisten:
Hver søjle på Sagslisten har en søjleoverskrift. Nogle søjleoverskrifter giver mulighed for at filtrere sagslisten ved hjælp af overskriften. Disse er markeret med et filter-symbol til højre for skriften.

Sagsnummer:
Dette er en sags nummer i OpenFIT. For at tilgå sagen, klik på sagsnummeret. Hver sag har et unikt nummer. Formatet for dette bestemmes af administratorer, og brugere bør følge administratorernes vejledning når de skaber sagsnumre. Se Sagsnumre I reference kapitlet for mere information.

Klienter
Denne søjle indeholder en pil som linker til Klientliste skærmen som viser klienterne i en sag. Ved at klikke på pilen kan du se hvilke klienter er tilknyttet sagen, og se deres status på ORS og SRS. Du kan redigere klientinformation ved at bruge den blå knap, eller slette klienter med den røde knap. Parallelbedømmere tilknyttet sagen vises også her.

Status

Denne søjle viser om en sag er Åben – hvilket betyder at klienten stadig er i behandling, Lukket-planlagt – hvilket betyder at behandlingen blev afsluttet efter aftale med klienten, eller Lukket-Uplanlagt – hvilket betyder at klienten faldt fra før behandlingsepisoden var afsluttet. Klik på den blå knap på højre side af skærmen ud for klienten for at ændre en sags status.

Start Dato

Dette er datoen hvor klienten startede i behandling.

Sidste Session

Dette viser datoen for den sidste session klienten deltog i.

Type

Der er 4 typer sager. Individuel, Par, Familie og Gruppe. Det er vigtigt at vælge den rigtige type, da dette giver adgang til de relevante evalueringsskemaer på Sessioner og Feedback skærmen (og under Quick Survey knappen).

Note (Beskrivelse)

Her kan du tilføje et kort notat om sagen eller klienten, såsom en beskrivelse eller information om hvor klienten er henvist fra. Du kan også tilføje notater til hver session.

Advarsel (referat)

Dette ikon gør opmærksom på advarsler eller påmindelser om sagen. Disse bliver relevante når ORS eller SRS scores går den forkerte vej, hvis en klient har misset en session, eller hvis der er for lang tid mellem sessioner. Påmindelser hjælper behandlere og administratorer med at identificere sager som kræver opmærksomhed. Der er også påmindelser på Klientliste skærmen, som indikerer om en bestemt klient er på rette vej, eller om deres scores er forværret efter sidste session.

Handlinger
Knapper til at redigere og slette Sager.

Rediger Sag

Denne knap bringer dig til Rediger Sag skærmen, hvor du kan ændre informationerne om Sager og Klienter.

 

The Client List #

Se klienter tilknyttet til en Sag

 

Du kan tilgå Klientlisten ved at klikke på pilen I klientsøjlen på Sags og Klientlisten.

 

Klientliste skærmen har et antal søjler:

 

Klient journal nr: Dette er et unikt nummer der idenficerer klienten. Det er ofte det samme nummer som du har i din klientdatabase.

 

Navn: Vi anbefaler at du holder klienter anonyme.

 

Overblik: Hvis du holder fingeren/musen over øje-ikonet, kan du se din klients feedback scores.

 

Alder: Relevant for at de korrekte logaritmer bruges til at beregne forventningskurven for din klient.

 

Køn.

 

Type: Denne sektion viser om denne person i sagen er klient eller parallelbedømmer.

 

ORS påmindelse
Du kan hurtigt se status på din klients seneste scores. Farverne rød, gul eller grøn bruges til at indikere om klientens scores er over eller under det forventede behandlingsudkomme.

 

SRS påmindelse

Du kan hurtigt se status på din klients seneste SRS scores. Farverne rød, gul og grøn indikerer om klientens scores er under eller over cut-off.

 

Handlinger

Rediger og Slet Klient knapper

Du kan redigere og slette klienter ved at vælge den røde eller blå knap til højre.

Sessioner og Feedback Sk?rmen #

Sessioner og Feedback Skærmen

Sessioner og Feedback Skærmen viser detaljer om feedback fra Klienter og Parallelbedømmere, og giver dig mulighed for at oprette nye sessioner og surveys.

1. Skift Visning: Du kan vælge mellem forskellige visninger af sessioner og feedback.

2. Klient Liste Fane: Hver Klient tilknyttet en Sag vises i deres eget faneblad.

3. Handlingsknapper: Denne sektion giver mulighed for at tilføje en Ny Session, vælge et Skema, eller tilføje Notater om en session. Du kan også printe en rapport over Sessioner og Skemaer og markere sessioner som klienten ikke ankom til.

4. Rediger/Slet knapper: Du kan redigere information om sessioner eller slette en session.

 

Tilf?j og opdater sager og klienter #

Tilføj og opdater sager og klienter

 

Oprettelse af en ny sag #

Oprettelse af en ny sag

 

Det anbefales at du opretter en ny sag og indtaster sagsdetaljer forud for dit første møde med klienten. For at oprette en sag, klik på Tilføj sag knappen på sags- og klientlisten.

 

 

Tilføj sagsnummer

Sagsnummeret er din institutions reference til sagen. Det er vigtigt at tilføje et sagsnummer, således at du senere kan knytte din OpenFIT-feedback til din journal. Hvis du ikke har et sagsnummer, anbefaler vi, at du benytter et simpelt sagsnummer, baseret på klientens initialer og datoen for indskrivning.

Vælg en sagstype

Du har 4 muligheder: Individuel, par, familie eller gruppe. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte sagstype, da det har indflydelse på programmets videre indhold.

Vælg en startdato

Programmet vælger automatisk dags dato. Klik på kalenderikonet for at ændre datoen. Bemærk at datoformatet er amerikansk MMDDÅÅÅÅ.

Vælg sagsstatus

Væg herefter sagsstatus – programmet vælger automatisk Åben sag

 

Ved sagens senere afslutning kan du vælge mulighederne: Afsluttet planlagt, hvis samarbejdet afsluttes efter aftale mellem klient og behandler eller Afsluttet uplanlagt, såfremt klienten er udeblevet fra planlagte samtaler. Hver organisation har sin egen politik i forhold til hvornår sager afsluttes. Almindeligvis afsluttes en sag, når en klient er udeblevet fra 2-3 samtaler, og der ikke er flere planlagte sessioner. Af hensyn til dataopsamlingen, er det vigtigt at afslutte sager, hvor klienten ikke længere er aktivt deltagende.

 

Tilføj notater

I denne tekstboks kan du skrive noter, som er relevante i forhold til sagen. Du bør ikke  skrive detaljerede informationer om klientens problemer, diagnose og sagsdetaljer i øvrigt her. Sådan information skrives i et separat journalsystem sammen med andre klientdetaljer som fx. CPR-nummer og adresse. OpenFIT programmet er data-sikkert, men det er ikke udviklet som et selvstændigt journalprogram.

Når du har udfyldt disse felter, vælg Næste, for at tilføje klienter til sagen.

 

Tilføj en behandler til sagen

Tilføj behandler siden viser den behandler, som aktuelt er logget på OpenFIT. For at tilføje flere behandlere til sagen, klik på pil ned ikonet til højre for listen. Vælg eksisterende behandler og vælg en behandler fra listen. Hvis du ønsker at tilføje en behandler, som ikke er på listen, skal du kontakte din OpenFIT administrator for at få denne til at tilføje behandleren til listen.

 

Tilf?j en klient til sagen #

Tilføj en klient til sagen

 

Det næste billede, som du vil se, er Tilføj klienter. Første mulighed er at tilføje en allerede oprettet klient til sagen. Næste mulighed er at tilføje en ny klient til sagen, hvilket er en af de første funktioner, som du vil benytte, når du går igang med OpenFIT.

Tilføj en eksisterende klient

For at tilføje en allerede oprettet klient til sagen, klik på den grønne pil-ned. Herefter vil en liste med allerede oprettede klienter vises. Efterhånden som du benytter systemet, vil listen blive længere, og du vil kunne søge efter en oprettet klient ved at skrive de første 2-3 bogstaver i dennes navn.

Tilføj en ny klient

For at oprette en ny klient, klik på + under Ny klient og felternes farve ændres fra grå til hvid, for at indikere, at du nu kan indtaste klientdetaljer.

Tilføj Klientnummer

Som ved oprettelsen af en ny sag, bedes du nu om at oprette et klientnummer. Klientnummeret er din institutions referencenummer til klienten. Det er vigtigt at tilføje et sagsnummer, således at du senere kan knytte din OpenFIT-feedback til din journal. Hvis du ikke har et klientnummer, anbefaler vi, at du benytter et simpelt nummer, baseret på klientens initialer og dato for indskrivning. Hvis klient og journalnummer er identisk, benytter du naturligvis det nummer, som du indtastede ved sagens oprettelse.

Tilføj klientens navn 

Herefter tilføjer du klientens for- og efternavn.

Klientens fødselsmåned og -år

Du kan herefter indtaste måneden og året, som klienten er født i. Formålet med dette er, at programmet kan vælge de rette skalaer og cut-offs, da børn og unge præsenteres for andre ORS / SRS skalaer, og der hertil er knyttet en anden cut-off end for voksne. Du kan enten direkte indtaste måned og år, adskilt af et komma og et mellemrum, eller du kan vælge datoen ved at klikke på kalenderikonet til højre. I datovælgeren kan du klikke et år tilbage ved hjælp af pilen, eller du kan klikke på året, hvorfter du vil være i stand til at scrolle 10 år tilbage ad gangen.

 

Tilf?j en parallelbed?mmer #

 

Tilføj en parallelbedømmer

 

Klik på næste for at nå til Tilføj parallelbedømmer-siden. Udfyld kun denne side, såfremt der er en person til rådighed, fx. en pårørende, som kan udfylde ORS i forhold til hvordan pgl. oplever, at klienten gør fremskridt i behandlingen. Er der ingen parallelbedømmer involveret i sagen, klik da Næste for at fortsætte til Tilføj behandler-siden eller Gem og afslut for at vende tilbage til Sags- og klientlisten.

I forhold til individuelle klienter, kan en parallelbedømmer være en forælder til et barn. I arbejdet med par, kan hver partner være parallelbedømmer i forhold til den anden. Såfremt klienten er henvist til behandling, kan det være klientens sagsbehandler eller tilsynsførende ved Kriminalforsorgen.

I arbejdet med grupper kan hvert gruppemedlemmerne være parallelbedømmere i forhold til hinanden.

 

Du kan søge en eksisterende parallelbedømmer ved at klikke på pil ned eller evt skrive de første bogstaver i deres navn. Når du har valgt en parallelbedømmer,  kan du klikke på Næste for at fortsætte til Tilføj-behandler siden eller på Gem og afslut for at vende tilbage til Sags- og klientlisten.

 

Tilføj en ny parallelbedømmer

Klik på + tegnet for at tilføje en ny parallelbedømmer, og skriv vedkommendes for- og efternavn. Klik på pil ned knappen for at vælge hvilken type parallelbedømmer, og vælg en fra listen. Når du har valgt en parallelbedømmer,  kan du klikke på Næste for at fortsætte til Tilføj-behandler siden eller på Gem og afslut for at vende tilbage til Sags- og klientlisten.

Tilf?j en behandler til sagen, og del sager med kollegaer #

Tilføj en behandler til sagen, og del sager med kollegaer

Den behandler som oprindeligt oprettede en sag I OpenFIT er automatisk sagens ejer. For at dele en sag med en kollega, kan du tilføje dem som behandlere I sagen ved at vælge Tilføj Behandler. Vælg så en eksisterende behandler ved at klikke på pil ned ikonet til højre for listen. Vælg eksisterende behandler, og vælg en behandler fra listen. Klik på deres navn for at tilføje dem til sagen. Deres navn, efternavn, arbejdsmail, og arbejdssted vil kunne ses forneden. Hvis du vil sætte dem op som ejer af sagen, klik da på kassen ved siden af Ejer-fanen. For at fjerne en behandler fra en sag, kan du klikke på X’et ved siden af deres fane.

Hvis du ønsker at tilføje en behandler, som ikke er på listen, skal du kontakte din OpenFIT administrator for at få denne til at tilføje behandleren til listen.

Når du er færdig, klik så på Gem og Afslut, og vend tilbage til din liste over sager og klienter. Klik Tilbage for at vende tilbage til den foregående skærm, eller Cancel for at gå tilbage uden at gemme ændringerne.

Adding a Session #

Adding a Session to a Case

A session is automatically created when you administer a survey from the Case and Client List Screen. Surveys can be administered by clicking anywhere on the case and then clicking on the survey button which appears above the columns.

To manually add a Session go to the ‘Sessions and Feedback’ screen. To go to this screen click on the View Surveys button.

Sessions and Feedback Screen

In the ‘Sessions and Feedback Screen’ click on the client tab that you wish to add a new session and then click on the button ‘New Session’.

Session Date and Time

The system defaults to the current date and time. To change the date click on the calendar icon to the right. To set the time click on the clock icon to the right.

Session Type

The system defaults to ‘face to face’ as this is the most common session type. If this is a phone consultation with a client then select ‘Phone’, if it is an online consultation such as Skype Chat we suggest you select ‘Online’.
Click Save to save the session details or cancel to exit without saving.

Editing and Deleting Sessions

To edit the session click on the blue edit icon to the right of the row.
To delete the session click on the red delete button to the right.

OpenFIT Terminology #

KEY CONCEPTS AND ENTITIES

Below is a brief description of the main concepts and entities commonly used in OpenFIT.

Cases or Episodes

Cases are the highest level or hierarchy in OpenFIT. Similar to many case management systems like OpenFIT, one or more Clients can be associated with a case.

Clients

There can be one or more clients associated with a Case. The number of clients depends on whether the Case is an Individual, Couple, Family or Group case.

Sessions

Sessions can also be known as appointments. You record a session for each interaction with clients. Interactions can be face to face, over the phone, online, or not specified.

Surveys

Surveys are the measures that you use such as the ORS or SRS. They can be entered by Clients or Clinicians before, during and after Sessions depending on the type of Outcome Measure used.

Tags

Tagging is an advanced feature of OpenFIT. Different organizations have different requirements. Some example tags could include: Dual diagnosis or Substance Abuse. Tags can be used to filter Cases and Clients and can also be used in the Reporting component of OpenFIT.

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit